Persoonlijk menu

 

Menu

Vraag een account aan om prijzen te kunnen zien.
Heeft u al een account log dan hier in

MVO

Oog voor de wereld om ons heen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. MVO betekent voor Bus streven naar een balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij. 

Respect
Bus maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar mensen, klanten en omgeving. Bus houdt in al haar handelen rekening met de maatschappelijke gevolgen op de drie gebieden People, Planet en Profit.

Kwaliteit
Transparantie
Bus maakt transparante afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden over de kwaliteit en de manier waarop we die bewaken. Bus is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Technische knowhow
Wij blijven onze medewerkers trainen op het gebied van nieuwe technische ontwikkelingen en producten. Met onze technische knowhow helpen we de klant met verbeteringen op het gebied van kwaliteit en efficiency. Ook het automatiseren van bestellingen, de mogelijkheden om producten te huren om bijvoorbeeld pieken in productie op te vangen of producten te proberen en het concept waarbij Bus de volledige beheer verzorgt, helpen de klant verder in zijn eigen productieproces.

Welzijn en veiligheid
Borging
Bus is gecertificeerd volgens ISO 45001:2018. Dit wil zeggen dat we een managementsysteem hebben waarin zaken op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn geborgd zijn.

Gezond en Veilig Werken 
Goed toegepaste regels zijn in het belang van onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten en derden welke bij ons werkzaamheden verrichten. Voor alle vestigingen van Bus is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en getoetst.

Positieve werksfeer
Bus investeert in een informele, ontspannen en positieve werksfeer met open communicatie. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid met veel vrijheid. Bus communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen.

Inzetbaarheid
Het beleid van Bus is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Bus houdt rekening met opleiding, leeftijd en behoeften. Zo staan we bijvoorbeeld open voor een goede balans tussen werken en opvoeden van kinderen en bieden we medewerkers de mogelijkheid tot het verrichten van zorgtaken voor iemand in de nabije omgeving. Ook hebben we oog voor de uitvoerbaarheid van functies kijkende naar de fysieke belastbaarheid.

Arbeidsomstandigheden
Klanten adviseren wij over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van hun medewerkers binnen hun bedrijf. Denk hierbij aan werkkleding, valbeveiliging en ademhalingsbescherming. Bus is exclusief leverancier van producten van Cleanspace, tijdens de Technishow Innovatie Awards kreeg Bus een nominatie voor dit masker voor het doordachte ontwerp en een verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van een gebruiker.

Scholing
Interne doorstroming
Het volgen van scholing wordt gestimuleerd. Dit leidt regelmatig tot interne doorstroming, waardoor kennis en vaardigheden optimaal gebruikt worden en onze medewerkers geboeid en gebonden blijven aan onze organisatie.

Stageplaatsen
Bus neemt haar verantwoordelijkheid voor jongeren en biedt hen stageplaatsen aan. De grotere vestigingen Zwolle, Deventer en Groningen zijn erkend Leerbedrijf.

Competenties
Bij werving en selectie wordt gekeken naar de competenties toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. Zo bestaat een deel van het personeelsbestand uit (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. Bus stimuleert doorstroom binnen haar organisatie.

Verminderen belasting milieu
Inkoop en verkoop
Wij stellen hoge eisen aan producten die wij inkopen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar doen dit ook voor de producten welke wij verkopen. Bij de keuze voor leveranciers wordt het milieuaspect in acht gehouden.

Milieucontroles
Bus voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Mogelijke milieurisico’s zijn in kaart gebracht en er vinden regelmatig milieucontroles plaats op de verschillende vestigingen.

Verduurzaming
Naast het verzorgen van hoogwaardige en innovatieve producten wil Bus ook op een verantwoorde manier met het milieu omgaan. Om tastbaar en aantoonbaar te maken dat Bus al haar activiteiten, die eventueel schade kunnen toebrengen aan het milieu, op een goede manier beheerst, heeft Bus zich met succes ingezet om de certificering te behalen (ISO14001:2015). Wij doen er alles aan om de (mogelijke) schade aan het milieu te minimaliseren. Elk jaar verfijnen en verbeteren wij en zo zijn we de afgelopen jaren een steeds duurzamere organisatie geworden.

Reductie vervoerschade
Ook het reduceren van brandstofverbruik en het gebruik van minder milieubelastende bedrijfswagens is binnen onze organisatie een voortdurend punt van aandacht. Bus draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door voornamelijk medewerkers uit de regio aan te trekken, dit levert ook voordelen voor het milieu op.

Energiebesparing
We kiezen voor energiebesparende maatregelen zoals groene stroom, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen. Ons logistiek centrum in Zwolle is volledig energieneutraal waarbij gebruik gemaakt wordt van aardwarmte om het gebouw te verwarmen en te koelen. Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen en extra isolatie en overtallig gewonnen energie wordt teruggegeven.

Bewustzijn
Het duurzaamheidbewustzijn van onze medewerkers wordt gestimuleerd door hen te attenderen op onnodig energie- en water- en papierverbruik, het gebruik van koffie- en theemokken i.p.v. plastic bekers en het stimuleren van het gebruik maken van de fiets voor woon/werkverkeer of carpoolen.

Gescheiden inzameling
Er vindt bij Bus een aparte inzameling van papier, plastic, metalen, hout en chemisch afval plaats. Het actief verminderen van afval bij onze klant wordt gestimuleerd door de mogelijkheid aan te bieden om met wisselbakken te werken. De bij Bus aangeschafte goederen worden in speciale bakken bij de klant aangeleverd en de lege wisselbak wordt door ons weer ingenomen.

Maatschappelijke doelen
Sponsoring
Bus sponsort verschillende lokale organisaties: sport, gehandicapten, kerk en verenigingsleven en op internationaal gebied de stichting Sanchabba in Gambia. Sanchabba betaalt schoolgeld voor kinderen en houdt zich bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk.

Financiën
Bus biedt transparantie in financiële verantwoording door het deponeren van onze balans en resultatenrekening bij de Kamer van Koophandel. Onze financiën zijn ondergebracht bij een verantwoorde bank, de Rabobank.