CO2-reductie

 
In ons duurzaamheidsbeleid hebben we vastgelegd dat wij ons zullen inspannen om CO2 reductie te realiseren. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen nodig om de opwarming van de aarde te beperken. Om onze inspanningen door een onafhankelijke partij te laten beoordelen, zijn wij gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3
CO2-Reductie met de CO2-Prestatieladder


Duurzaam logistiek centrum
Met de bouw van ons logistiek centrum, het hart van onze organisatie hebben we in 2017 een belangrijke stap gezet. Het gebouw is energieneutraal door gebruik van aardwarmte (voor onze klimaatregeling), zonne-energie (elektriciteit) en grondwater (installaties en toiletten). Met slimme toepassingen wordt energie bespaard door automatische registratie van medewerkers in de ruimten. Waar geen mensen aanwezig zijn, worden verlichting en klimaat aangepast.  
Zonnepanelen
Op de vestigingen Deventer hebben we zonnepanelen liggen waarmee we een groot deel van onze elektriciteit zelf opwekken.

Elektrische personenauto’s
De eerste elektrische personenauto’s zijn inmiddels in de organisatie geïntroduceerd als start van onze ambitie om in 2030 ons eigen transport CO2-neutraal uit te veen.

Doelstellingen
Emissievrij personenvervoer op 1 januari 2030, dit is een CO2-reductie van 28%
 Emissievrij bedrijfswagenpark op 1 januari 2035, dit is een CO2-reductie van 27%
 Overstap naar groene stroom op 1 januari 2023, dit is een CO2-reductie van 23% in 2024
 Emissievrij extern (uitbesteed) vervoer op 1 januari 2035
 Opstellen en uitvoeren van energiebesparingsplannen per vestiging, doel is alle maatregelen met een terugverdientijd van 3 jaar of korter uit te voeren.
   Plannen gereed op 1 april 2023.
 Reductie van 5% brandstof op 1 januari 2024 voor vervoer t.o.v. 2022 bijvoorbeeld door andere planning en rijgedrag

Deze doelstellingen leveren een CO2-reductie op van  5-6% COper jaar bovenop een reductie van 23% door de overstap naar groene stroom in 2023.

Communicatie
Via deze webpagina zullen wij u 2x per jaar informeren over de voortgang in onze CO2reductiedoelstellingen en belangrijke maatregelen of veranderingen die we hebben uitgevoerd.


Participatie
Bus neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (Nederland CO2-neutraal). Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).


Documenten
Wilt u meer weten over onze CO2-voetafdruk van 2021, download dan onze CO2-voetafdruk of  CO2-rapportage van 2021. In 2021 zijn we bomenpartner bij Trees for All geworden en hebben we 804 ton CO2 gecompenseerd in Nederland en in het buitenland. 
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze CO2-reductie of onze CO2-voetafdruk, neem dan contact op met onze KAM-medewerker Rinus Berends.


Privacybeleid